U progu semestru letniego odbyła się “Biesiada Milenijna” członków koła, w której uczestniczyli również pracownicy Katedry Inżynierii Procesowej. Spotkanie, któremu formalnie gospodarzył vice-szef SKN “Skruber” kol. Joachim John, miało charakter towarzyski a zarazem szczególnie integracyjny, z uwagi na wielu nowych członków, którzy zasilili nasze szeregi. W szczególności odnosi się to do koleżanek i kolegów studentów specjalności procesy i urządzenia inżynierii środowiska, którzy po raz pierwszy w historii zasilili szeregi naszego koła. Z okazji tej okolicznościowe przemówienie wygłosił opiekun koła prof. L. Troniewski, który życzył nam wszystkim udanych studiów, jak również zadowolenia ze współpracy koleżeńskiej w SKN “Skruber”.

Niezależnie od towarzyskiego charakteru spotkania, omówiono na nim także tegoroczne spotkania i wyjazdy, w tym planowane w Turawie pod koniec semestru letniego seminarium nt. “Nowoczesne technologie w inżynierii procesowej”. Dało się przy tym zauważyć, że najstarsza kadra Koła, tj. studenci-dyplomanci, przekazywali młodszym adeptom porady w zakresie organizacji różnych imprez, a dodatkowo – choć mniej oficjalnie – w zakresie strategii studiów. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania wejdą na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez członków naszego koła i staną się swego rodzaju tradycją.

W grupie siła!

 Członkowie koła (grupa z 5-go roku profilu dypl. procesy i urządzenia przemysłowe) dość długo przygotowywali projekty dydaktycznych tablic poglądowych nt. “opory przepływu” i “obliczenia konstrukcyjne aparatury”. Pracowali w dzień i w nocy, w akademiku i na uczelni, przejrzeli całą stertę różnych książek i wszelkiego rodzaju inne materiały. Wreszcie dopięli swego i triumfalnie ogłosili “wszem i wobec”, że zadanie którego się podjęli zakończyło się pełnym sukcesem.

Prace dyplomowe.

 Powoli zbliżają się obrony prac dyplomowych. Spośród członków SKN “Skruber”, w Katedrze Inżynierii Procesowej prace dyplomowe wykonuje 6 osób realizując cztery tematy badawcze, a mianowicie:

  1. Badanie procesu mieszania ciekłego układu niejednorodnego - wyk. Joachim John i Sebastian Kretek,
  2. Proces wrzenia ciekłej mieszaniny niejednorodnej – wyk. Robert Kątny,
  3. Badania hydrauliki przepływu układu gaz-ciecz-ciecz w rurach poziomych – wyk. Krzysztof Kubek i Damian Grabski,
  4. Analiza zjawisk zachodzących przy przepływie dwufazowym gaz ciecz – wyk. Krzysztof Ziemba.

Nadmienić należy, że wybrane rezultaty badań dotyczących mieszania ciekłego układu niejednorodnego zostaną przez kol. J. Johna i S. Kretka przedstawione na Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Studentów i Młodych Pracowników Nauki, które odbędzie się w maju br. w Zielonej Górze. Gratulujemy i życzymy udanego debiutu w tak nietypowej dla studenta roli.

SKN Skruber