“Bliżej Natury” 2000

W dniach 24–26 marca studenci IV-go i V-go roku Wydziału Mechanicznego o specjalności: procesy i aparaty przemysłowe, a zarazem członkowie Studenckiego Koła Naukowego “Skruber” mieli przyjemność uczestniczyć w Pierwszych Ogólnopolskich Targach Ekologii a zarazem Pierwszych Ogólnopolskich Targach Medycyny Naturalnej i Żywności Ekologicznej “Bliżej Natury”, które odbyły się w Opolu w hali widowiskowo–sportowej “OKR¡GLAK”.

Program imprezy obejmował ekologię i inżynierię środowiska, tzw. medycynę naturalną i żywność ekologiczną, a nawet kosmetyki uznawane jako naturalne. W trakcie trwania targów prezentowały się również ośrodki szkoleniowe oraz wydawnictwa związane z tematyką targów. Z każdej z dziedzin wystawy odbywały się wykłady i seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów.

Politechnika Opolska reprezentowana była przez Wydział Mechaniczny, a w jego zakresie przez cztery koła naukowe, w tym SKN “Skruber”. Uczelnia miała przy tym zapewnione odrębne stoisko wystawowe, na którym scharakteryzowano – w postaci plansz poglądowych – działalność wydziału oraz ruchu studenckiego, w zakresie szeroko rozumianej inżynierii, ochrony środowiska i ekologii.Zobowiązywało to nas do “obsługi” tego stanowiska, a przy tym do czynnego udziału w tych targach. Próbowaliśmy w ten sposób zainteresować społeczność wystawy charakterem zadań i celów, wynikających z naszej akademickiej działalności na rzecz natury. Nie stroniliśmy przy tym od reklamy naszej uczelni rozdając zainteresowanym stosowne informatory i foldery, w które byliśmy dostatnio zaopatrzeni.

I jakkolwiek inni wystawcy prezentowali wiele bardziej materialnych przedmiotów (które niejednokrotnie były przedmiotem handlu), to myślimy, a nawet jesteśmy pewni, że swoją wiedzę jak również postawą zadowoliliśmy szerokie grono uczestników (szczególnie młodych) odwiedzających nasze skromne stoisko. Poza tym uważamy, że dla wszystkich kolegów z koła “Skruber”, a także naszych koleżanek i kolegów z innych kół, udział w tej wystawie był ze wszech miar bardzo pożyteczny. Było to także wspaniałe uzupełnienie naszej studenckiej codzienności, a zarazem nie na co dzień nam danej możliwości spojrzenia na tego typu imprezę od wewnątrz. Nie bez znaczenia też jest fakt, że mieliśmy bardzo dużo czasu na dyskusję ze zwiedzającymi oraz z innymi wystawcami, z którymi mogliśmy podzielić się swoją wiedzą oraz poglądami na życie w zgodzie z naturą.

 Andrzej Zacharczuk

Sekretarz SKN “Skruber”