Gama 2003

W styczniu 2003 roku odbyło się kolejne (które to już z kolei?) spotkanie integracyjne członków Studenckiego Koła Naukowego "SKRUBER" zrzeszającego studentów 4. i 5. roku o specjalności procesy i urządzenia inżynierii środowiska oraz specjalności maszyny, urządzenia przemysłowe i ochrony środowiska Wydziału Mechanicznego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Katedry Inżynierii Procesowej, wraz z kierownikiem katedry prof. dr hab. inż. Leonem Troniewskim. Niezależnie od towarzyskiego charakteru, spotkanie to miało na celu oficjalne przyjęcie nowych członków, studentów 4. roku ww. specjalności, oraz wymianę poglądów na zakres wzajemnej współpracy. Omówiono planowane na rok 2003 zadania (wyjazdy na wycieczki, seminaria itp.) i inne strategiczne "biesiady", oraz formy ich realizacji. Niniejszym dziękujemy kadrze naukowej Katedry Inżynierii Procesowej za uczestnictwo w spotkaniu oraz wiele cennych uwag i porad z zakresu dalszej naszej działalności naukowej i organizacyjnej.

Życzymy miłej współpracy,

SKN "SKRUBER"