POLEKO 1999

Członkowie SKN "SKRUBER" zwiedzają Międzynarodową Wystawę POLEKO'99 oraz Fabrykę Cukru w Raciborzu

 

Po miesiącu ciężkiej i twórczej pracy, studenci IV-go i V-go roku Wydziału Mechanicznego specjalności procesy i aparaty przemysłowe, a zarazem członkowie Koła Naukowego “SKRUBER” mieli przyjemność uczestniczyć w dwóch imprezach, a w zasadzie wycieczkach. Pierwsza odbyła się w październiku ub. r. – wycieczka do Cukrowni Racibórz, druga w listopadzie, na Międzynarodową Wystawę POLEKO’99, która odbyła się w Poznaniu.

Fabryka, którą odwiedziliśmy powstała już w 1870 r., jednak od tego czasu została ona znacznie zmodernizowana.
O zmianach tych oraz wszystkich procesach zachodzących w cukrowni – począwszy od rozładunku buraków, aż do produktu finalnego, tj. cukru, łącznie z opisem maszyn i urządzeń tam działających, opowiadał nam główny technolog tegoż zakładu. Wszyscy uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem oglądali fabrykę “od środka” i wsłuchiwali się w fachowe wypowiedzi naszego przewodnika. Kończąc nasze zwiedzanie doszliśmy do działu pakowania, w którym to każdy chętny mógł wziąć sobie kilogramową paczkę cukru, o którego zdrowotnych właściwościach zapewniała nas wyżej wspomniana pani technolog.

Teren cukrowni Racibórz

...na terenie cukrowni “Racibórz”

Na wystawie “POLEKO” swoje wyroby oferowały firmy z całego świata oraz z Polski, zajmujące się urządzeniami, aparaturą i technologiami związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Targi stanowią najlepszą chyba okazją do skonfrontowania własnych osiągnięć z ofertami innych firm działających w tej samej branży, a także okazję do prezentacji swoich produktów szerszej publiczności.

...u progu wystawy

...u progu wystawy POLEKO’99

Program wystawy obejmował wiele dziedzin i problemów związanych z szeroko rozumianą inżynierią środowiska, które w sposób najbardziej ogólny można ująć w cztery główne zagadnienia:

- technologie, urządzenia i aparatura do ochrony wód, gleby i powietrza,

- aparatura kontrolno-pomiarowa do pomiaru zanieczyszczeń, hałasu i wibracji,

- edukacja ekologiczna,

- nowoczesne technologie energii niekonwencjonalnej,

które zarazem były także przedmiotem obrad wielu sympozjów i konferencji naukowo-technicznych, towarzyszących tym targom.

Równolegle z “POLEKO” odbywały się także Międzynarodowe Targi Urządzeń Komunalnych “KOMEX”, których tematyka uwzględniająca funkcjonowanie gospodarki komunalnej ośrodków miejskich, nierozerwalnie powiązana jest z czystością środowiska, a więc i jego ochroną.

Większość wystawców przyjmowała nas życzliwie, niejednokrotnie wyjaśniając zasadę działania urządzeń produkowanych i wystawianych przez siebie. Miłym zaskoczeniem był dla nas moment, gdy niektórzy wystawcy traktowali nas jako potencjalnych kontrahentów i wyjaśniali wszystkie szczegóły, o które pytaliśmy.

       W podsumowaniu należy jednoznacznie stwierdzić, że obie wycieczki były doskonałym uzupełnieniem wiadomości teoretycznych zdobytych na uczelni oraz stanowiły znakomitą (czyt. fajną) okazją do porównania najnowszych osiągnięć technicznych z zakresu budowy aparatury procesowej (zbiorniki, wymienniki, mieszalniki, oraz inne aparaty i urządzenia), oraz tworzenia i obsługi instalacji przemysłowych, szczególnie, że wiele z tych aparatów i instalacji znaliśmy jedynie z wykładów i innych zajęć dydaktycznych, a więc raczej opisowo (nie bez znaczenia było przy tym doświadczenie nabyte podczas wycieczki do cukrowni w Raciborzu).

Ku naszej uciesze obie wycieczki były zarazem znakomitą chwilą wytchnienia od codziennych zajęć i innych studenckich spraw.