Katedra Inżynierii Procesowej PO


"Skruber" jest studenckim kołem naukowym działającym przy Katedrze Inżynierii Procesowej.

Katedra Inżynierii Procesowej, jako jednostka organizacyjna Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, została powołana z dniem 1-go września 1994 r. na mocy decyzji JM. Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Kierownikiem Katedry, od początku jej powstania do roku 2008 był prof. dr hab. inż. Leon Troniewski, a obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak.

W Katedrze Inżynierii Procesowej zatrudnionych jest łącznie 18 osób, w tym 7 profesorów, 3 adiunktów, 1 asystent, 4 doktorantów oraz 3 pracowników administracyjno-technicznych.


 

• Profesorowie:

   prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak - Kierownik Katedry
   prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski
   prof. dr hab. inż. Leon Troniewski
   dr hab. inż. Gabriel Filipczak, prof. PO
   dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO
   dr hab. inż. Krystian Czernek, prof. PO
   dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. PO  

• Adiunkci:

   dr inż. Roman Dyga
   dr inż. Marcin Pietrzak
   dr inż. Małgorzata Płaczek  

• Asystent-doktorant:

   mgr inż. Izabela Wardach  

• Pracownicy administracyjno-techniczni:

   mgr inż. Andrzej Powrosnik - sekretariat
   mgr Adriana Sokulska - sekretariat
   Marek Prokop - warsztat  

• Doktoranci:

   mgr inż. Joanna Sroka
   mgr inż. Leszek Sobonkiewicz
   mgr Agnieszka Patyna
   mgr Monika Pawlita-Posmyk