Studenckie Koło Naukowe „ Skruber” działa przy Katedrze Inżynierii Procesowej i zrzesza studentów kierunków: Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Środowiska oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Zasadniczy zakres działalności Koła związany jest z rozwojem interaktywnych metod dydaktyki, z udziałem członków Koła w pracach naukowych rodzimej Katedry oraz z uczestnictwem studentów w seminariach, konferencjach i wystawach, związanych z krzewieniem postępu w dziedzinie inżynierii i aparatury procesowej. Koło organizuje także seminaria własne, szczególnie na temat szeroko rozumianej współpracy uczelni z przemysłem.

Cyklicznie organizowane są wycieczki do zakładów pracy wzbogacające praktyczną wiedzę o zawodzie inżyniera, jak również seminaria naukowe z udziałem pracowników Katedry Inżynierii Procesowej, a dotyczące nowoczesnych technologii w inżynierii procesowej.

Aktualnie funkcję opiekuna Koła dr inż. Małgorzata Płaczek.