WŁADZE KOŁA

Opiekun koła: dr inż. Małgorzata Płaczek.
Władze koła
Prezes koła
Tokar Katarzyna
mail:kasia_tokar@poczta.onet.pl

Z-ca prezesa
Szydłowska Adrianna
mail:zadriana922@gmail.com

Sekretarz
Dubiel Melisa
mail: mel.d@o2.pl

Z-ca Sekretarza
Ciosek Paulina
mail: paulina.ciosek@student.po.edu.pl

Webmaster
Lasyk Katarzyna
mail:katarzyna.lasyk@student.po.edu.pl